Mokymo programos
Bioteisė
Valstybinis kodas: 62101S118
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos teisininkus, turinčius visapusiškų teisės mokslo teorinių žinių, mokslinių tyrinėjimų patirties, gebančius pritaikyti teisės mokslo įgūdžius sveikatos priežiūros srityje ir kitose biomedicinos mokslų ir biotechnologijų srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bioteisės specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bioteisę, biomedicininę etiką, sveikatos teisę, bioteisės filosofinius pagrindus, žmogaus teises biomedicinoje, biotechnologijų teisinį reglamentavimą; taikomuosius studijų dalykus: etinį auditą, prokreacijos ir genų technologijų medicininius ir teisinius aspektus, teisinę atsakomybę biomedicinoje, biomedicininių tyrimų priežiūrą, gyvūnų gerovės apsaugą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bioteisės studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Bioteisės studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba biomedicinos ir religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti bioteisės specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju