Mokymo programos
Automatika
Valstybinis kodas: 62101T101
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji automatikos magistrantūros gilinamoji studijų programa skirta rengti elektros inžinerijos magistrus, gebančius veikti globalioje inžinerijos rinkoje, projektuoti automatikos elementus, įtaisus, mechatronines sistemas ir procesus, naudojant naujausias informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo priemones ir jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus, atpažinti ir analizuoti elektros ir elektronikos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves, atlikti tyrimus ir eksperimentuoti – formuluoti problemą, parinkti tyrimų būdus bei metodiką, vertinti gautus rezultatus bei atradimus ir atlikti patikimus matavimus. Bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: inžinerinę matematiką, elektroninius galios keitiklius, intelektualiąsias elektros pavaras, kompiuterius ir jų sistemas automatikoje, diskrečiąsias valdymo sistemas; taikomuosius studijų dalykus: mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindus, mechatroninių sistemų mechaniką ir kt.
Automatikos studijų programoje numatytos 2 specializacijos: automatinės sistemos ir mechatroninių sistemų automatika.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus automatikos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Automatikos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems elektros inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti elektros inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektros inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant reikmes kuriant įvairių gamybos sričių automatines technologijos procesų valdymo ir mechatronines sistemas, taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant, analizuojant ir sudarant galimas koncepcijas kuriant mechatronines, technologijų valdymo sistemas ir jų modelius, atpažinti ir analizuoti naujas elektros ir elektronikos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, panaudoti savo žinias ir supratimą dirbti su sudėtinga ir nepilna informacija apie gamybos technologijas, procesus ir sistemas, analizuoti valdymo teorijos, modeliavimo ir praktikos vystymosi tendencijas ir naujų valdymo būdų patirtį, parengti ir atlikti įvairių gamybos sričių analitinius ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti analitinių tyrimų bei eksperimentų duomenis, palyginti juos su praktine patirtimi ir publikacijomis, suformuluoti išvadas;
- žinoti naujas ir reikšmingas elektros ir elektronikos inžinerijos, mechatronikos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas, jų sprendimo kryptis, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo tendencijas, naujas technologijas;
mokėti dirbti savarankiškai, kruopščiai, atsakingai, organizuoti darbą, pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms, efektyviai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais;
Elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektros inžinerijos studijų krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektros inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją, gali dirbti įmonėse projektuojančiose ir eksploatuojančiose įvairius automatizuotus įrenginius ir automatines sistemas, pramonės šakų, transporto, energetikos, statybos ir ryšių įmonėse, mokymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju