Mokymo programos
Elektronika
Valstybinis kodas: 62101T202
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji elektronikos magistrantūros studijų programa skirta rengti elektronikos inžinerijos magistrus, kurie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant, gaminant elektroninius įtaisus, kuriant ir eksploatuojant informacines sistemas, sugebėtų taikyti naujas mokslo žinias ir idėjas diegiant technologijas bei jų pagrindu kuriant naujus produktus ir paslaugas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: signalus ir jų apdorojimą, mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisus, naujas mikro ir nano technologijas, mikroelektroninius jutiklius, virtualiuosius instrumentus, nanosistemas, įterptinių sistemų inžineriją, medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas, informacijos ir sistemų apsaugą. Iš viso parengta 18 gilinamųjų dalykų, pasirinkus specializaciją studijuojama 10 gilinamųjų ir 2 taikomieji dalykai.
Elektronikos studijų programoje numatytos dvi specializacijos: mikro ir nano elektronika ir kompiuterizuotos elektroninės sistemos.
Praktinės studijos nenumatytos.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus elektronikos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Elektronikos studijų programa skirta asmenims, turintiems elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norit dirbti elektronikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
– gebėti taikyti savo žinias ir supratimą projektuojant elektronikos įtaisus, sistemas bei procesus, šiems veiksmams naudoti naujausias informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo priemones ir jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus, veikti globalioje inžinerijos rinkoje, atpažinti ir analizuoti naujas elektronikos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, panaudoti savo žinias ir supratimą dirbti su sudėtinga ir nepilna informacija apie naujas technologijas, procesus ir sistemas, parengti ir atlikti įvairius analitinius ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti analitinių tyrimų bei eksperimentų duomenis, palyginti juos su praktine patirtimi ir publikacijomis, suformuluoti išvadas;
- žinoti naujas technologijas, elektros ir elektronikos inžinerijos, mechatronikos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas, jų sprendimo kryptis, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo tendencijas;
– mokėti dirbti savarankiškai, kruopščiai, atsakingai, organizuoti darbą, pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas klausytojų auditorijoms, efektyviai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais
Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, o taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju