Mokymo programos
Dogminė teologija
Valstybinis kodas: 62102H102
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji dogminės teologijos magistrantūros, dogminės teologijosstudijų programa skirta rengti dogminės teologijos specialistus, išmanančius teologijos raidą, žinančius pagrindines teologijos problemas ir bandančius jas spręsti.
Stojantysis turi turėti teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimiejiteologijos magistrai, dogminiai teologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kristologinių dogmų raidą, ekleziologijos istoriją, specialiuosius mariologijos klausimus, kunigystės teologiją, specialiuosius malonės klausimus, Šv. Pauliaus Kristologiją, Bažnyčios tėvų soteriologiją, teologiją ir biblinę hermeneutiką, ikidogminę kristologiją, ekleziologiją po II Vatikano Susirinkimo, Bažnyčios sampratą Vakarų Bažnyčioje, Kristologiją laiške žydams ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, filosofiją, lotynų kalbą ir kt. Iš viso studijuojama 13 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos, tačiau atliekami kursiniai tiriamieji darbai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teologijos magistrantūros, dogminės teologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju