Mokymo programos
Krikščioniškasis švietimas
Valstybinis kodas: 62102H104
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji religijos mokslų magistrantūros, krikščioniškojo švietimo studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti krikščioniškojo švietimo specialistais ir turintiems religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su krikščioniška vertybinę orientacija. Turintys socialinių arba humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys taip pat gali studijuoti pagal krikščioniškojo švietimo programą išlaikydami egzaminus iš papildomųjų studijų religijos mokslų srities dalykų.
Būsimieji religijos mokslų magistrai, krikščioniškojo švietimo specialistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: švietimo tyrimų metodologiją ir metodikas, religijos mokslų tyrimų metodus, Biblinę katechezę, krikščioniškąją didaktiką, krikščioniškąją antropologiją, liturginę antropologiją, suaugusiųjų katechizaciją, rengimą sakramentiniam gyvenimui, meilę ir pasirengimą šeimai, pastoracines programas ir jų rengimą, jaunimo pastoraciją ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, filosofiją, lotynų kalbą ir kt. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos, tačiau atliekami kursiniai tiriamieji darbai ir projektai.
Studijos baigiamos baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus religijos mokslų magistrantūros, krikščioniškojo švietimo studijų programą galima tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Religijos mokslų magistro, krikščioniškojo švietimo specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti krikščioniškojo švietimo specialistu.
Asmuo, įgijęs krikščioniškojo švietimo specialisto kvalifikaciją, turi gebėti:
gebėti tirti ir vertinti šiuolaikines švietimo ir katechetikos problemas, argumentuotai diskutuoti aktualiomis visuomenei moralinėmis ir etinėmis temomis, analizuoti šiuolaikinės teologijos šaltinius, nustatyti moksleivių/studentų mokymosi poreikius, tirti mokymo/si procesą ir vertinti jo rezultatus;žinoti Naująjį ir Senąjį testamentą, teologijos mokslo šaltinius, pedagoginio darbo pagrindus;mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir kruopščiai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Religijos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, krikščioniškojo švietimo specialisto kvalifikaciją galima įgyti tik Vytauto Didžiojo universitete, kuris vykdo studijas pagal krikščioniškojo švietimo studijų programą.
Norintiems siekti religijos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Turintys socialinių arba humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys taip pat gali studijuoti pagal krikščioniškojo švietimo programą išlaikydami egzaminus iš papildomųjų studijų religijos mokslų srities dalykų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta krikščioniškojo švietimo magistro kvalifikacija nėra pripažįstama.
Įgiję krikščioniškojo švietimo specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose bažnytinėse įstaigose, (šeimos, jaunimo, katechetikos centruose, parapijose ir kt.), ekumeninėse organizacijose, krikščioniškojoje žiniasklaidoje, privataus ir viešojo sektoriaus įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose, turint mokytojo kvalifikaciją galima dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose katalikų tikybos mokytojais arba kolegijose ir universitetuose – dėstytojais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju