Mokymo programos
Fizika ir astrofizika
Valstybinis kodas: 62102P108
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti mokytojus, fizikos magistrus, darbuotojus gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kvantinę magnetizmo, spinduliavimo, fizikinio lauko, chaoso, kvantinę kieto kūno teorijas, terpių fiziką ir taikomuosius studijų dalykus: biofiziką, reliatyvistinę astrofiziką ir kosmologiją. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlieka pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė nuo 4 iki 6 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais fizikiniais eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus fizikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ar socialinių (fizikos didaktikos) mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti fizikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju