Mokymo programos
Karinė diplomatija
Valstybinis kodas: 62102S109
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti politikos mokslų specialistus, gebančius efektyviai dalyvauti tarptautinėse misijose ir galinčius priimti ne tik pagrįstus vadybinius sprendimus, bet ir vertingai išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: diplomatines studijas, tarptautinių santykių teorija, karo ir diplomatijos istoriją, tarptautinę politinę ekonomiją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus karinės diplomatijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Karinės diplomatijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti politikos mokslų specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti politiko darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti analizuoti politinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių sąveikas, vertinti tarptautinį kontekstą, vidaus ir užsienio politikos ryšį, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas;žinoti politikos mokslo pagrindus, strategijos studijas, konfliktų analizę, tarptautinių santykių teorines ir praktines žinias, teisinius pagrindusmokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal karinės diplomatijos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politikos mokslų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti politikais valdymo sektoriaus institucijose, diplomatinėse struktūrose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, ūkio objektuose, mokslo ir studijų institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius Šilo g. 5A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju