Mokymo programos
Ergonomika Gamyboje
Valstybinis kodas: 62102T102
Kodas pagal ISCED: 51286
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti darbuotojus gebančius dirbti valstybinėse žinybose, privačiose įmonėse ir aukštosiose mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Busimieji saugos inžinerijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: bendrąją ergonomiką; mokslinio tyrimo pagrindus; ergonomikos metodus ir statistiką; fizinę ir cheminę darbo aplinką; fiziologinius, psichologinius ir sociologinius darbo aspektus; darbinių sistemų ergonomiką; darbo vietos ir įrenginių projektavimą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ergonomikos gamyboje magistro studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ergonomikos gamyboje magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti statybos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį įrengiant darbo vietas ir projektuojant naujus gaminius, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimo metodus, atlikimo bei matavimo priemones, atlikti tyrimus bei, naudojantis informacinėmis priemonėmis, įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti darbo vietas organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų įdegimą.
- žinoti ergonomikos mokslo vystymosi tendencijas, jo pasiekimų taikymo galimybes ir problemas, darbinių sistemų intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimo ypatumus.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ergonomikos gamyboje studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti statybos inžinieriais saugos ir sveikatos paslaugas teikiančiose įmonėse, Valstybinės darbo inspekcijos padaliniuose, įmonių saugos ir sveikatos tarnybose, projektavimo ir gamybinėse įmonėse, konsultavimo tarnybose, dėstyti universitetuose bei kolegijose, gilinti žinias doktorantūros studijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju