Mokymo programos
Aplinkosaugos organizavimas
Valstybinis kodas: 62103B102
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aplinkos tyrėjus ir aukščiausios kvalifikacijos aplinkos specialistus, gebančius vykdyti šiuolaikiškus mokslinius antropogeninių aplinkos bei klimato pokyčių ir jų poveikio gyviesiems organizmams bei žmonių sveikatai tyrimus, vertinti poveikį aplinkai bei sveikatos riziką ir parengti darnaus vystymosi požiūriu optimalius aplinkos apsaugos ir tvarkymo sprendimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkosaugos organizavimo specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos vadybą ir teisę, ekotoksikologiją, urbanistinę ekologiją, aplinką ir sveikatos riziką, geoinformaciją aplinkotyroje ir taikomuosius studijų dalykus: radioekologiją, kraštotvarką, projektų vadybą, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu – profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė- 4 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, sprendimų parengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkosaugos organizavimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkosaugos organizavimo studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Aplinkosaugos organizavimo programa skirta asmenims, turintiems ekologijos ir aplinkotyros krypties bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkosaugos organizavimo specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkosaugos organizavimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkosaugos organizavimo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkosaugos organizavimo specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai naudojantis šiuolaikinėmis priemonėmis ir metodais, analizuoti aplinkos būklę, jos antropogeninius pokyčius ir poveikį gyvajai gamtai ir žmonių sveikatai, atlikti parametrinių ir erdvinių tyrimo duomenų analizę bei apibendrinimą, formuluoti išvadas, identifikuoti problemines situacijas, vertinti sveikatos riziką, parengti aplinkos tvarkymo sprendimus, atitinkančius darnaus vystymosi principus;
- žinoti aplinkosaugos teisės aktus, darnios plėtros koncepciją ir jos įgyvendinimo būdus, aplinkosaugos tyrimų ir planavimo metodus;
-mokėti dirbti su informacinėmis technologijomis, rengti ir organizuoti tyrimus, organizuoti savo darbą.
Aplinkosaugos organizavimo specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkosaugos organizavimo studijų programą.
Norintiems siekti aplinkosaugos organizavimo specialisto kvalifikacijos reikia turėti ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkosaugos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkosaugos organizavimo specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkos apsaugos valstybės ir savivaldybių institucijose, aplinkosaugos ir darnios plėtros konsultacinėse firmose, tarptautinėse aplinkosaugos organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju