Mokymo programos
Ekologija
Valstybinis kodas: 62103B106
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrus, turinčius gilių teorinių žinių miško, agro ekosistemų rūšinės sudėties, struktūros, funkcionavimo, kaitos, biologinės įvairovės apsaugos ir tvarkymo srityje, taip pat aplinkos kokybės reguliavimo, atliekų tvarkymo srityje, gebančius tobulinti žinias ir naujausius metodus bei technologijas pritaikyti praktikoje, savarankiškai atlikti tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems ekologijos ir aplinkotyros pagrindų, studijų programoje numatyti 2 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: specialioji ekologija, aplinkotyra.
Būsimieji ekologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinių tyrimų metodologiją, matematinius metodus aplinkotyroje, aplinkos taršą ir jos vertinimą, kompiuteriją aplinkotyroje, aplinkos politiką, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Numatytos keturios specializacijos: agroekologja, miško ekologija, gamtosauga ir aplinkotyra.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti ekologais magistrais.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju