Mokymo programos
Technosferos Ekologija
Valstybinis kodas: 62103B108
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekologijos ir aplinkotyros magistrus, gebančius suformuoti sisteminį požiūrį į aplinką, jos būklės įvertinimą bei prognozę, pritaikyti fiziniams procesams tirti matematinio modeliavimo metodus, vertinti besikeičiančios aplinkos ir globalizacijos diktuojamų sąlygų poveikį.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: atmosferos fiziką, geochemiją, mokslinių tyrimų pagrindus, vandens analizinę chemiją, atmosferos užterštumo ir savivalos procesus, žemės fiziką, matematinį ekosistemų modeliavimą, radioekologiją, energetinius mainus Žemėje, ekosistemų būsenos prognozę, taikomuosius studijų dalykus: atmosferos fiziką, žemės fiziką, mokslinio tyrimo pagrindus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pirmu etapu paimami aplinkos mėginiai ir paruošiami ištyrimui, antru etapu – paimti mėginiai ištiriami ir įvertinami gauti rezultatai. Praktinių studijų trukmė – 4 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, ekosistemų būvio modeliacimo ir progrnozės, darbo su šiuolaikine aparatūra ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos ir aplinkotyros studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Technosferos ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros magistrantais.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju