Mokymo programos
Dailės Istorija Ir Teorija
Valstybinis kodas: 62103H101
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji menotyros magistrantūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programa suteikia plačias bendrąsias kompetencijas, kurios būtinos profesinėje veikloje ir nesunkiai perkeliamos į kitas, su menotyra tiesiogiai nesusijusias, veiklos sritis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji menotyros magistrai, menotyrininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Rytų ir Vidurio Europos šiuolaikinę dailę irmemorialinius paminklus, ankstyvosios krikščionybės ir viduramžių meno istoriografiją, Lietuvos bažnyčios istorijos istoriografiją, bažnytinę dailę, Vilniaus meno mokyklą, aktualias Lietuvos kultūros paveldo apsaugos problemas, Lietuvos dailę ir visuomenę XIX a.pab. - XX a.pr., Lietuvos meninio gyvenimo organizavimą XX a. I p.; taikomuosius studijų dalykus: visuotinę meno istoriją, visuotinę ir Lietuvos architektūros istoriją ir tendencijas, visuotinę ir Lietuvos fotografijos istoriją, dailės kūrinio analizę, semiotinės analizės įvadą, dailėtyrinio teksto analizę, psichoanalizės pagrindus, kuratoriaus darbo principus ir kt.
Vykdoma meninė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kultūrinių renginių organizavimo, meno kūrinių atpažinimo ir interpretavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus menotyros magistrantūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti menotyros magistrais, menotyrininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju