Mokymo programos
Vaidyba
Valstybinis kodas: 62103M103
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji teatro magistrantūros, vaidybos studijų programa skirta rengti aktorius ar choreografus, formuoti studentų analitinį, mąstymą, nagrinėti aktoriaus ir režisieriaus darbo psichologinius aspektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji aktoriai ar choreografai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vaidybą, šiuolaikinę lietuvių ir užsienio dramaturgiją bei režisūrą, ekraninę vaidybą, spektaklio plastinę kompoziciją, rytų teatro semantiką, mokslo tiriamąjo darbo rašymo pagrindus, vaidybos teorijas, dramos teksto analizę, aktoriaus ir režisieriaus darbo psichologiją, kino filosofiją ir kt. Numatytos penkios specializacijos: choreografija, šokis, šiuolaikinis šokis, lėlių teatras ir renginių vedimas.
Atliekamos pratybos, vykdomi praktiniai užsiėmimai, dalyvaujama spektakliuose. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami šokio, dainavimo, muzikos parinkimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu ir baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas teatro magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teatro magistrantūros, vaidybos studijų programą, studijas galima tęsti meno aspirantūroje, socialinių bei humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vaidybos studijų programa skirta asmenims, turintiems teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teatro magistrais, aktoriais ar choreografais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro magistro, aktoriaus arba choreografo kvalifikacija reikalinga norint dirbti aktoriaus ar choreografo darbą.
Asmuo, įgijęs teatro magistro, aktoriaus arba choreografo kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti ir kurti vaidmenis įvairiuose dramaturgijos žanruose, analizuoti ir sintetinti kuriamo personažo vaidmens liniją bei literatūrinius kūrinius, atlikti vaidmens teorinę – tiriamąją analizę, įžvelgti mokslo darbo problematiką istorine, teorine ir praktine teatro kultūros kryptimi;žinoti įvairių epochų, stilių dramos kūrinius ir suvokti juos šių dienų kontekste;mokėti dirbti atsakingai ir savarankiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis, organizuoti savo darbą.
Teatro magistro, aktoriaus arba choreografo kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal vaidybos studijų programą.
Norintiems siekti teatro magistro, aktoriaus arba choreografo kvalifikacijos, reikia turėti teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aktoriumi arba choreografu nėra pripažįstami.
Įgiję teatro magistro, aktoriaus arba choreografo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti profesionaliuose teatruose, kine, televizijoje, reklaminėse kompanijose, renginių organizavimo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju