Mokymo programos
Cheminė analizė
Valstybinis kodas: 62103P101
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti analitinį ir vadovaujantį darbą cheminės analizės srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neišklausiusiems visų numatytų chemijos dalykų, sudaroma išlyginamųjų studijų programa.
Būsimieji chemikai analitikai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elektrocheminius analizės metodus, chromatografinę analizę, cheminės analizės metodologiją ir metrologiją, statistiką ir chemometriją, spektrinės analizės metodus, cheminę ir biocheminę mikroanalizę, cheminių reakcijų kinetiką, kvantų chemiją ir taikomuosius studijų dalykus: fizikinius cheminius tyrimo metodus, radioekologiją, darnų vystymąsi ir kt..
Praktinės studijos nenumatytos, tačiau praktiniai įgūdžiai įgyjami atliekant tiriamuosius darbus.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus cheminės analizės studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Cheminės analizės magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems chemiko analitiko kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti chemiko analitiko darbą. Asmuo, įgijęs chemijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti darbą laboratorijoje, identifikuoti problemą, atlikti literatūros duomenų analizę, planuoti eksperimentą, kokybiškai atlikti analizę naudojant įvairius instrumentinės analizės prietaisus pagal paruoštą metodiką, paruošti naują analizės metodą ir jį įteisinti, atlikti gautų analizės duomenų vertinimą, jų matematinį apdorojimą ir pagal gautus duomenis formuluoti išvadas
- žinoti kaip pasinaudoti duomenų bazėse esančiais literatūros duomenimis problemos tematika bei nuolat juos atnaujinti, analizės metodų galimybes ir jų taikymo ribas, reikalavimus keliamus geros praktikos laboratorijai
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, planuoti savo darbą ir organizuoti darbą kolektyve, efektyviai bendrauti su kolegomis
Chemijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal cheminės analizės magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti chemijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemiku analitiku nėra pripažįstami.
Įgiję chemijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinio tyrimo ir mokymo institucijose, kokybės kontrolės, ekologinio monitoringo, teismo ekspertizės, vaistų kontrolės tyrimo įstaigose, sveikatos centruose, chemijos, biochemijos bei maisto pramonės įmonėse, cheminės analizės prietaisais prekiaujančiose įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju