Mokymo programos
Firmų organizavimas ir vadyba
Valstybinis kodas: 62103S108
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti verslo įmonės darbą, priimti sprendimus, bendrauti su užsienio partneriais.
Stojantieji turi turėti bakalaurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Firmų organizavimo ir vadybos studijų programa skirta asmenims turintiems verslo administravimo bakalaurinį išsilavinimą ar kitos studijų krypties bakalaurinį išsilavinimą ir išklausiusiems 30 kreditų apimties išlyginamuosius dalykus.
Būsimieji vadybos specialistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: sociokultūros sistemų valdymą, projektų valdymą, organizacijų vystymo teorijas, tarpasmeninę ir tarpkultūrinę komunikaciją, firmų sisteminį organizavimą ir valdymą, vadovo darbą, firmų valdymo sistemų organizacinį projektavimą, organizacinę kultūrą bei taikomuosius studijų dalykus: strateginį marketingą, karjeros valdymą, globalinę ekonomiką ir Europos integraciją, elektroninio verslo teoriją, mokslą ir jo valdymą, profesinę etiką ir etiketą, finansų rinkas ir institucijas, valstybės strateginį valdymą, socialinio rinkos ūkio koncepciją, Europos monetarinę integraciją, mokesčių teisę, darbo rinkos vadybą ir tyrimus, viešuosius ryšius, tarptautinį protokolą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Būsimieji vadybos specialistai atlieka tris tiriamuosius darbus ir parengia diplominį darbą firmų organizavimo ir vadybos magistro laipsniui įgyti
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus firmų organizavimo ir vadybos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininko darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti plėtoti santykius su asmenimis bei visuomenės grupėmis, paveikiančiomis vadybinius sprendimus organizacijose, perimti pažangią patirtį vadybos srityje, sukurti teigiamą emocinę bendravimo aplinką ir užmegzti konstruktyvų ryšį su partneriais ir klientais, taikyti įvairius vadovavimo žmonėms stilius, nustatyti organizacijų vadybos tobulintinas sritis ir siūlyti vadybinių problemų organizacijose sprendimo būdus, gausinti organizacijos intelektualinius ir materialinius išteklius, reikalingus organizacijų vadybos tobulinimui; naudotis regioniniais, nacionaliniais bei tarptautiniais informaciniais tinklais, įvertinti organizacijų vadybos aplinkos įtakas, konkrečioms situacijoms parinkti konkrečius vadybinius sprendimus, įvertinti siekiamų tikslų įtaką organizacijos galutiniam rezultatui;
žinoti vadybos teorijas ir metodus, vadybinių tyrimų atlikimo metodikas irbūdus;
mokėti atsakingai, kruopščiai,savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai planuoti ir vadovauti, greitai reaguoti į kylančias problemas ir efektyviai spręsti konfliktus gebėti, taisyklingai reikšti savo mintis ir jas argumentuoti, būti komunikabiliu, aktyviu, sąžiningu. Vadybos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal firmų organizavimo ir vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos specialisto kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti organizacijų formavimo padaliniuose įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse, valstybinėse ir privačiose mokslinėse, gamybinėse, paslaugų teikimo, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose (firmose).

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju