Mokymo programos
Automatizuotų Katilų, Kūrenamų Dujomis Ir Skystu Kuru, Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 260052211
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Ši mokymo programa taikoma garo (iki 16,0 t/val.) ir vandens šildymo (iki ir virš 115°C temperatūros) katilø, kūrenamø dujomis ir skystu kuru operatoriø mokymui. Operatoriai atlieka nuolatinæ ir periodinæ katilø priežiūrą pagal katilø gamintojos gamyklos eksploatavimo instrukciją. Tarp periodiniø priežiūrø katilai dirba automatikos įtaisø valdomi.
Mokytis prižiūrėti automatizuotus katilus gali ne jaunesni kaip 18 metø darbininkai, turintys ne žemesnæ kaip trečią darbininko kvalifikacijos kategoriją. Mokymo trukmė - 3 savaitės (104 val.). Teorijos mokymui skirta - 64 val., praktiniam - 40 val. Teorijos mokymas vyksta mokymo procesui tinkamoje patalpoje, taikoma mokyklinė pamokø ir pertraukø sistema. Praktinis mokymas organizuojamas veikiančiose automatizuotose katilinėse, kuriø katilai kūrenami dujomis ir skystu kuru.
Besimokantieji nagrinėja katilo gamintojos gamyklos pateiktas eksploatavimo instrukcijas, Garo ir vandens šildymo katilø įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, Dujø ūkio saugumo laikinøjø taisykliø reikalavimus. Susipažįsta su automatizuotø katilø pagalbiniais įrengimais, kontrolės matavimo prietaisais, apsaugos, valdymo ir automatikos įtaisais, jø paskirtimi ir veikimu.
Nagrinėjami automatizuotø garo ir vandens šildymo katilø priežiūros, jiems veikiant reikalavimai, stabilaus katilø ir jø pagalbiniø įrenginiø darbo požymiai. Įsisavinami operatoriaus veiksmai įjungiant ir išjungiant katilus įprasta tvarka, taip pat juos išjungiant , kai pastebėta avarijos grėsmė. Susipažįstama su katilø , jø pagalbiniø įrenginiø ir įtaisø veikimo tikrinimu, katilinės dokumentacija ir jos tvarkymu.
Atestuotiems automatizuotø katilø, kūrenamø dujomis ir skystu kuru, operatoriams išduodamas mokymo programos baigimo pažymėjimas (kodas 1114) ir atestacijos pažymėjimas.
Operatoriai galės įsidarbinti įmonėse (organizacijose), kuriose yra veikiančios automatizuotos katilinės.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju