Mokymo programos
Personalo vadyba
Valstybinis kodas: 62103S144
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros personalo vadybos studijų programa skirta rengti kompetentingus specialistus, gebančius kurti organizacijos plėtros strategiją ir ją įgyvendinti, galinčius vertinti savo organizacijos potencialą ir perspektyvą, priimti pagrįstus vadybos sprendimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji personalo vadybos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: sprendimų priėmimo teoriją, sisteminę vadybą, tarptautinių organizacijų vadybą, finansų valdymą, viešojo administravimo lyginamąją analizę, informacines technologijas organizacijos valdyme, personalo vadybą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus personalo vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Personalo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti identifikuoti ir analizuoti problemas bei numatyti jų sprendimo būdus, rasti, apdoroti, sisteminti ir analizuoti informaciją, inicijuoti ir valdyti pokyčius, vertinti ir taikyti naujoves darbe, taikyti vadybos ir verslo administravimo teorines žinias, organizuojant ir administruojant verslą, planuoti, organizuoti veiklą, tinkamai bendrauti žodžiu ir raštu, rengti ataskaitas ir pristatymus, suprasti konkurencijos ir rizikos esmę, atpažinti grėsmes ir naujas galimybes;
žinoti vadybos teorijas, verslo organizavimo principus ir, teisinius pagrindus, finansų valdymo principus, personalo valdymo pagrindus; mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal personalo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vadybinį ir administracinį darbą įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius Šilo g. 5A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju