Mokymo programos
Anglų filologija
Valstybinis kodas: 62104H101
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aprašas rengiamas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti filologinius tyrimus, atskleisti kalbos kaip sistemos savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus;
- žinoti anglų kalbą ir literatūrą, kalbos teoriją ir istoriją, šiuolaikinių filologinių teorijų aprašomus procesus, turėti filologinių žinių, įvairių tyrimo principų organizavimą, šiuolaikines ugdymo teorijas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti humanitarinių mokslų srities (anglų filologijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kalbos mokytoju(dėstytoju) nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų kalbos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju