Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 62104S104
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekonomistus, suvokiančius ekonominių procesų modeliavimo esmę, principus, metodus ir būdus, gebančius rengti ekonomiškai pagrįstus ūkio subjekto veiklos strateginius planus ir scenarijus, spręsti bendras socialines-ekonomines problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Priimami ir kitų studijų programų bakalaurai, kurie privalo išklausyti 20 kreditų apimties išlyginamųjų studijų dalykus.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mikroekonominę analizę, finansų analizės metodus, projektų analizę, mokslinio tiriamojo darbo organizavimą, makroekonomikos procesus, audito teoriją ir praktiką, strateginį finansų valdymą, bankų aktyvų ir pasyvų valdymą, finansų rinkas, finansų valstybinį reguliavimą, valstybės socialinę-ekonominę politiką, ekonomines informacines sistemas, darnų ekonomikos vystymąsi, aplinkosaugos ekonominę politiką.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiama ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekonomikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų doktorantūros studijų programose.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti ekonomikos magistro kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti ekonomisto, padalinio vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti tobulinti ekonomines koncepcijas ir metodikas, naudojamas nacionalinės ir tarptautinės prekių, paslaugų bei darbo rinkos būklei ir pokyčiams suprasti, aprašyti, konsultuoti ir taikyti žinias, formuluojant dabarties ekonominę politiką ar būsimų ekonominių problemų sprendimus, turi gebėti nustatyti optimalų ekonominių išteklių, būtinų ūkio subjekto gamybinei programai įgyvendinti, dydį, vertinti verslo riziką, įgyvendinant ūkio subjekto veiklos strategiją bei pasirenkant optimalius finansavimo šaltinius, spręsti netipines bendras ekonomines problemasžinoti naujausią ekonomikos mokslo turinį, tyrimų metodologiją ir konkrečius metodus, ūkio subjekto veiklos įvertinimo šiuolaikinius modelius, veiksnių, įtakojančių įmonės ūkinę veiklą, nustatymo galimybes ir būdus, ekonominių išteklių optimizavimo metodusmokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti ekonomikos vyriausiuoju specialistu ar padalinio vadovu verslo įmonėse, bankuose, lizingo kompanijose, savivaldybės ar kitose valstybinėse institucijose, finansų maklerio įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju