Mokymo programos
Aplinkos Apsaugos Vadyba Ir švarioji Gamyba
Valstybinis kodas: 62104T108
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos studijų programa skirta rengti specialistus, gebėtų atpažinti, identifikuoti ir, taikydami šiuolaikines inžinerines priemones, analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas bei įgyvendinti kvalifikuotą jų sprendimo būdų įvairovę, sugebėtų moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalines, regionines ir lokalines gamtosaugines aplinkos inžinerijos problemas, domėtųsi technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų integruoti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, vertinti aplinkosauginės rizikos galimybes, jos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmogui tikimybę, gebėtų pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias sprendžiant sudėtingus švaresnės gamybos technologinius procesus bei sprendžiant aplinkos apsaugos ir valdymo klausimus, pasirinkti ir naudotis naujausiomis aplinkos inžinerijoje naudojamomis informacinėmis technologijomis, jų pagalba apdoroti įvairiausią su praktine veikla susijusią informaciją, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinieriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aplinkos apsaugos technologijas, aplinkos vertinimą, švaresnę gamybą, aplinkos apsaugos politiką, teisę ir ekonomiką, aplinkos apsaugos valdymą; taikomuosius studijų dalykus: aplinkos procesų modeliavimą, atliekų tvarkymą, ekologinį projektavimą, inžinerinę vadybą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijos baigiamos magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities krypties doktorantūros studijų programose.
Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo bei matavimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti bei skaičiuoti svarbiausius aplinkosauginių įrenginių parametrus, vertinti objektų patikimumą, eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis;
- žinoti aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais;
Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nėra priapžįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos magistro laipsnį, asmenys gali dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, verslo įmonėse, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse bendrovėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju