Mokymo programos
Rekreacinė Architektūra Ir Kraštotvarka
Valstybinis kodas: 62104T202
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos kraštovaizdžio projektuotojus ir kraštotvarkos specialistus (magistrus), atitinkančius šiuolaikinės žinių visuomenės reikalavimus bei galinčius tenkinti Lietuvos ir ES strateginius poreikius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialistai studijuoja gilinamojo lygio studijų dalykus: rekreacinių išteklių strateginį planavimą, rekreacinės veiklos tipologiją, architektūrinės aplinkos evoliuciją, mokslinių tyrimų metodus, miesto želdynų sistemų formavimą, Lietuvos kraštovaizdžio architektūrą, krantų ir uostų architektūrą, šiuolaikinę urbanistiką, rekreacinės aplinkos planavimą, senamiesčių regeneraciją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas kraštotvarkos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai panaudoti specifines žinias sprendžiant kraštovaizdžio formavimo, aplinkosauginius uždavinius, atpažinti ir analizuoti naujas problemas ir planuoti sprendimo strategijas, suvokti ir tinkamai pritaikyti naujas technologijas, analizuoti reiškinius iš esamos perspektyvos, jungti teorijos ir praktikos elementus, projektuoti ir vadovauti analitiniams, modeliavimo ir eksperimentiniams tyrinėjimams, modeliuoti ir atkurti rekreacines sistemas, panaudoti atitinkamus metodus, aprašyti, modeliuoti, analizuoti ir strategiškai optimizuoti žmogaus veiklas pajūrio zonoje, rekreacinėse teritorijose, kurortuose ir kt. pritaikant šiuolaikinius analizės metodus, priimti sprendimus ir atsakomybę efektyviam projektų valdymui bei pritaikyti rizikos valdymo metodus ir procedūras, kad būtų sumažinta rizika aplinkai
- žinoti rekreacines sistemas, rizikos valdymo metodus ir procedūras;
- mokėti kritiškai ir analitiškai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir daryti išvadas bei apibendrinimus, konstruktyviai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais;
Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialisto kvalifikaciją galima įgyti Klaipėdos universitete, vykdančiame studijas pagal rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos studijų programą.
Norintiems siekti rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialisto kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti kraštovaizdžio planuotojais, kraštotvarkininkais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, savivaldybių administracijose, architektūrinio projektavimo įmonėse, valstybiniuose parkuose, aplinkos apsaugos departamentuose ir panašia veikla užsiimančiose organizacijose, aukštojo mokslo mokymo ar mokslo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju