Mokymo programos
Lietuvos lokalioji istorija
Valstybinis kodas: 62105H107
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji istorijos magistrantūros studijų programa skirta rengti Lietuvos vietovių istorikus, istorijos mokytojus, gebančius organizuoti ir atlikti lokaliosios istorijos tyrimus, vadovauti projektams, gebančius tyrimų rezultatus taikyti praktikoje ir edukacinėje, pedagoginėje veikloje, galinčius surinkti reikiamą medžiagą, ją apdoroti ir pateikti visuomenei.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji istorijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: lokalinės istorijos teoriją, Lietuvos lokalinės istorijos šaltinius ir istoriografiją, lokalinės istorijos tyrimo metodus, Lietuvos lokaliąsias visuomenes ir taikomuosius studijų dalykus: Lietuvos lokalinės istorijos konstravimą, lokalinės istorijos tyrimų vadybą, Lietuvos istorinį turizmą ir kt.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Vykdoma tiriamoji praktika mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 3 savaitės. Jų metu tobulinami ir atliekami moksliniai tyrimai, gilinami tiriamojo, organizavimo, edukacinio ir vadybinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuojami pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus Lietuvos lokaliosios istorijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lietuvos lokaliosios istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti istorijos magistrais, Lietuvos vietovių istorikais, istorijos mokytojais (jeigu buvo studijuota ir pedagogika).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju