Mokymo programos
Architektūra
Valstybinis kodas: 62105M102
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa yra skirta gausinti ir gilinti pagrindinėse studijose įgytas žinias ir gebėjimus, rengti aukšto profesinio meistriškumo ir intelektualinio lygio architektūros specialistus, gebančius derinti praktinę ir mokslinę veiklą kūrybiniame darbe.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ekologijos, renovacijos, architektūros paveldo ir kraštovaizdžio apsaugos, meninių urbanistikos principų ir kūrybinės paieškos metodų, kultūrologijos objektų ir masinės komunikacijos, miestų kultūros teorijas, architektūros objektų projektavimo problemas; taikomuosius studijų dalykus: architektūros semantiką ir psichologiją, urbanizuoto kraštovaizdžio kompoziciją, naujas technologijas architektūroje, pastato konstrukcijų renovaciją, akustiką ir šviesotechniką ir kt.
Studijų programoje yra 4 specializacijos: statinių architektūra, pastatų renovacija,urbanistinis planavimas ir urbanistinių kompleksų architektūra.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu/projektu. Baigusiajam suteikiamas architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus architektūros studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros studijų programose.
Architektūros magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro ar architekto kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti architektūros magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti architekto darbą.Asmuo, įgijęs architektūros magistro kvalifikaciją, turi:
gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, atlikti tyrimus, įvertinti ir taikyti jų rezultatus, rengiant statinių, urbanistinių kompleksų, miesto kraštovaizdžio formavimo, planavimo projektus, kurie atitiktų visuomenės poreikius ir tenkintų aukštus estetinius bei techninius reikalavimus
žinoti teritorijų planavimą, pastatų konstravimą, statybos technologijas. statybos normas ir taisyklės architektūros mokslo tendencijas bei kūrybinės praktikos problemas, jų sprendimo kryptis, socialinių, ekonominių, technologinių, kultūrinių, aplinkosauginių veiksnių reikšmę ir įtaką, kuriant sveiką, saugią, ekologiškai subalansuotą aplinką
mokėti dirbti atsakingai, suprantant architekto vaidmenį ir atsakomybę visuomenėje, savarankiškai, efektyviai organizuoti darbą, kvalifikuotai bendrauti su kolegomis, kitų sričių specialistais – partneriais ir klientais
Architektūros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros studijų programas.
Norintiems siekti architektūros magistro kvalifikacijos reikia turėti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję architektūros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti projektuotoju ir vadovu projektavimo ir statybos įmonėse, universitetuose ir kolegijose, valstybinėse tarnybose – administracinį architektūros ir miestų planavimo, paveldo apsaugos ir kitus darbus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju