Mokymo programos
Architektūros Istorija Ir Teorija
Valstybinis kodas: 62105M108
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti architektūros magistrus, gebančius dirbti architektūros tyrinėjimų ir mokymo srityse, paveldosaugoje, architektūrinio projektavimo ir tyrinėjimo organizacijose, architektūros valdymo institucijose, masinės informacijos priemonių redakcijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektūros magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: mokslinių tyrimų pagrindus, šiuolaikinės kultūrologijos objektus ir masinę komunikaciją, miesto morfologiją ir antropologiją; taikomuosius studijų dalykus: architektūros paveldo apsaugą, architektūrinę archeologiją, architektūrologijos istoriją, architektūros kritiką, urbanistikos istoriją, architektūros semantiką ir psichologiją, architektūros ir dailės sąveiką ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus architektūros istorijos ir teorijos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros studijų programose.
Architektūros istorijos ir teorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti architektūros magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti architektūros dėstytojo ar atlikti mokslinius tariamuosius darbus .
Asmuo, įgijęs architektūros magistro kvalifikaciją, turi:
– gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, tinkamai juos suplanuoti, pasirinkti optimalius tyrimų metodus ir atlikimo priemones, kvalifikuotai vertinti praeities ir šiuolaikinės architektūros reiškinius, planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, dėstyti aukštojoje mokykloje, dalyvauti architektūros valdymo ir kūrimo veikloje, informuoti ir konsultuoti visuomenę architektūros klausimais
– žinoti architektūros istorijos ir teorijos raidą, teorinės, kritikinės ir edukacinės veiklos principus
– mokėti dirbti kryptingai, kūrybingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai organizuoti savo ir bendradarbių veiklą
Architektūros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros istorijos ir teorijos studijų programą.
Norintiems siekti architektūros magistro kvalifikacijos reikia turėti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti architektūros dėstytoju ar tyrėju nėra pripažįstami.
Įgiję architektūros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti universitetuose ir kolegijose, mokslo tyrimus vykdančiose institucijose, įmonėse ir organizacijose, kurios užsiima architektūrine veikla, leidyklose, leidinių, radijo ir televizijos redakcijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju