Mokymo programos
Socialinė Pedagogika
Valstybinis kodas: 62105S201
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos socialinio ugdymo, švietimo paslaugų specialistus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos magistrai, socialiniai pedagogai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: negalės psichosociologiją, neįgaliųjų profesinę reabilitaciją, socialinę reabilitaciją ir resocializaciją ir plečiamojo pobūdžio dalykus: socialinių projektų vadybą, laisvalaikio teoriją ir rekreacinę veiklą, grupių teoriją ir praktiką, šeimos edukologiją, gerontopsichologiją, specialiųjų poreikių tenkinimo koordinavimą ugdymo įstaigose
Magistrantūros studijų metu numatyta stebimoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 120 valandų. Jų metu stebimo pedagogo veikla, mokymo proceso organizavimas, bendravimas su besimokančiaisiais.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.
Baigus socialinės pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Socialinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti edukologijos magistrais, socialiniais pedagogais.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju