Mokymo programos
Energetika Ir Termoinžinerija
Valstybinis kodas: 62106T102
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų tirti aprūpinimo energija bei jos vartojimo sistemas, jų įrenginius ir procesus juose, pritaikyti mokslo ir technologijų naujoves projektuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint aukštu energijos transformavimo, vartojimo bei valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai pasižyminčias sistemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikos ir termonžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: termodinaminę analizę, energetikos ekonomiką, cheminę termodinamiką, energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizę, atsinaujinančias energijos technologijas; taikomuosius studijų dalykus: mokslinio tyrimo pagrindus, informacines technologijas inžinerijoje, tarptautinių projektų vadybą ir kt.
Vykdoma pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė - 2 savaitės. Praktika skirta tobulinti energetikos ir termoinžinerijos darbo įgūdžius, mokytis atlikti įvairius su energijos sistemomis susijusius tyrimus, praktiškai patikrinti magistro baigiamojo darbo eksperimentinius rezultatus.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos ir termoinžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus energetikos ir termoinžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Energetikos ir termoinžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti energetikos ir termoinžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos ir termoinžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą energetikos srityje.
Asmuo, įgijęs energetikos ir termoinžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti su energetika ir termoinžinerija siejamų mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti energetinius įrenginius, sistemas, skaičiuoti jų svarbiausius parametrus, įvertinti tokių sistemų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kt. kokybinius parametrus , derinti technologines žinias ir įgūdžius su verslo, vadybos, humanitarinių mokslų žiniomis;
- žinoti energetikos ir termoinžinerijos krypties mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo metodus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, kruopščiai, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti.
Energetikos ir termoinžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal energetikos ir termoinžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti energetikos ir termoinžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti energetikos, mechanikos, aplinkosaugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję energetikos ir termoinžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, valstybės ir savivaldos institucijose, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu energijos naudojimu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju