Mokymo programos
Technologijų edukologija
Valstybinis kodas: 62107S105
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji technologijų edukologijos magistrantūros studijų programa skirta rengti edukologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Būsimieji technologijų edukologijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: švietimo politiką ir valdymą, ekologinę kultūrą, maisto mokslą, šiuolaikinę didaktiką, moderniąją psichologiją, suaugusiųjų mokymo teoriją ir praktiką, mitybos mokslo teorijas ir taikomuosius studijų dalykus: edukologinius tyrimus, neformaliojo ugdymo sistemas, šiuolaikinius technologinio ugdymo metodus, socialinių kompetencijų ugdymą, dalykinę komunikaciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 32 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, bendravimo su įvairaus amžiaus žmonėmis gebėjimai.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus technologijų edukologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Technologijų edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti technologijų edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju