Mokymo programos
Mūrininko Pirminių žinių Ir įgūdžių Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161058210
Kodas pagal ISCED: 13358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 8 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Vis spartėjantys statybos tempai, naujos medžiagos ir technologijos, kokybės gerinimo klausimai iškelia naujus uždavinius tiek naujų darbininkų rengimui, tiek jų kvalifikacijos kėlimui. Šalia kvalifikuoto statybininko darbo atsiranda poreikis ir žemesnės grandies darbininkų, kuriems darbo objekte užtektų tik privalomų atitinkamos profesijos kompetencijų, kurias galima įsigyti asmenims su žemesniu bendruoju išsilavinimu, arba kurie mokėsi trumpesnį laiką.
Ši mokymo programa skirta pirminiam mūrininko rengimui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigoje.
Programos tikslas - parengti pirmo profesinio išsilavinimo lygio mūrininką, sugebantį atlikti paprastus mūrijimo darbus, ardyti ir remontuoti nesudėtingas mūro konstrukcijas.
Didžiąją mokymo turinio dalį (per 70%) sudaro praktinis mokymas. Programa numato dviejų etapų praktinį mokymą. Pirmajame etape praktinis mokymas organizuojamas mokymo įstaigoje, ir jam vadovauja profesijos mokytojas. Jo metu siekiama suformuoti besimokantiesiems pirmuosius teisingus mūrininko mokėjimus, atliekant nesudėtingus mūro darbus, įvertinant atliekamų darbų kultūrą, teisingą darbo įrankių naudojimą. Praktinį mokymą mokomosiose dirbtuvėse siūloma vykdyti, derinant teorinį ir praktinį mokymą.
Organizuojant statybinėse organizacijose atliekamą praktinį mokymą, jo priežiūra pavedama profesijos mokytojui. Bet mokinių praktiniam mokymui konkrečiose darbo vietose vadovauja gamybinio mokymo instruktoriai.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu. Jį laikyti gali asmenys atsiskaitę už visų mokymo dalykų mokymąsi ir gavę teigiamus įvertinimus.
Išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys gauna pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500), liudijantį apie įgytą kvalifikaciją.
Baigę šią mokymo programą asmenys gali dirbti statybinėse įmonėse, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos mūrininkui
Asmenims, įgijusiems šioje programoje numatytą kvalifikaciją ir parodžiusiems sugebėjimus atlikti darbus kokybiškai gali būti pasiūlytas papildomas mokymas apimantis modulius; M2( vidutinio sudėtingumo konstrukcijų mūrijimas), M3 (Nesudėtingi betonavimo darbai) mūro darbų profesinio rengimo modulinėje struktūroje.
Tokiu atveju, asmuo įgijęs papildomai tuose moduliuose numatytas kompetencijas, gali įgyti 2 lygio profesinę kvalifikaciją.
Mokymo programą rengė Vilniaus Jeruzalės DRMC profesijos mokytojas Ilarion Kalinič.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju