Mokymo programos
Profesijos Edukologija
Valstybinis kodas: 62107S125
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji studijų programa skirta rengti edukologijos magistrus, gebančius vykdyti mokslinius tyrimus profesijos edukologijos srityje, vadovauti įvairioms mokymo įstaigoms, dirbti pedagoginį, administracinį, analitinį ir kitokio pobūdžio darbą aukštosiose mokyklose, kolegijose bei vidurinėse mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: pedagogiką, ugdymo filosofiją, švietimo sociologiją, mokslinio tyrimo pagrindus, andragogiką, profesinę ir socialinę pedagogiką, švietimo vadybą, raidos ir pedagoginę psichologiją, Lietuvos švietimą ES šalių kontekste, specialybės kalbos kultūrą, pasirenka vieną iš dviejų pasirenkamųjų programos plečiamojo pobūdžio taikomųjų dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus profesijos edukologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijos edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti edukologijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokytojo/ dėstytojo ar tyrėjo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, parinkti tinkamus tyrimų metodus, įvertinti gautus rezultatus, tam panaudojant informacines technologijas, rengti metodines priemones, vadovauti įvairioms mokymo ir švietimo įstaigoms
- žinoti edukologijos mokslo tendencijas, edukologijos krypties problemas, ugdymo filosofiją, švietimo sociologiją, pedagogiką, švietimo vadybos ypatumus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, tinkamai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal profesijos edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologu nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose mokymo ir švietimo organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju