Mokymo programos
Informacinės Technologijos
Valstybinis kodas: 62107T102
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti informatikos inžinerijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį bei tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Būsimieji informacinių technologijų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: objektiškai orientuotą projektavimą, erdvines duomenų bazes, grafikos programavimą, tinklo aplikacijų projektavimą, sprendimo priėmimų strategijas, vaizdų atpažinimo teoriją, multimedijos sistemų projektavimo technologijas, duomenų gavybos technologijas.
Studijų programoje numatytos 3 specializacijos:
- duomenų gavybos technologijų,
- erdvinių informacinių sistemų,
- inžinerinės ir kompiuterinės grafikos.
Praktinės studijos vyksta atliekant pedagoginę praktiką. Praktinių studijų trukmė ? 2 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, informacinių technologijų projektavimo, inžinerinės veiklos automatizavimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informacinių technologijų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Informacinių technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informatikos inžinerijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti formaliai specifikuoti ir atlikti sukurtų modelių verifikaciją, valdyti verslo inžinerijos intelektikos metodikas bei jas taikyti kuriant ir valdant informacines sistemas, įvertinti veiklos procesų bei žinių įtaką konkrečios verslo, inžinerinės visuomenės problemos sprendimui, įvertinti duomenų, informacijos bei žinių įtaką konkrečios verslo ar visuomenės problemos sprendimui;
- žinoti informacinių technologijų kūrimo bei taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku
Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informacinių technologijų studijų programą.
Norintiems siekti informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinerijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti informatikos inžinerijos specialistais informacinių technologijų rinkoje bei universitetuose ar kolegijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju