Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 62109P102
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti informatikos magistrus, mokytojus gebančius atlikti analitinius taikomuosius tyrimus ir jų rezultatus taikyti kuriant bei plečiant programų sistemų projektus, informatikos mokymo metodikas, gebančius taikyti naujas informatikos ir informatikos mokymo teorijas, sistemų modeliavimo, projektavimo metodus bei technologijas, gebančius vadovauti programinės įrangos kūrimo projektams, naujų informatikos mokymo metodų diegimo projektams.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos mokytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: duomenų gavybos ir valdymo technologijas, šiuolaikinių kompiuterių architektūrą, šiuolaikines programavimo ir kompiuterines mokymo technologijas, tinklinių programų projektavimą, statistinį modeliavimą ir analizę, tinklų matematinius modelius, fizikinių reiškinių kompiuterinį modeliavimą, šiuolaikines mokyklinės informatikos aktualijas, ugdymo sociologiją, mokslinio tyrimo metodologiją.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus informatikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių arba socialinių (informatikos didaktika) mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Informatikos magistro studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems informatikos magistro (mokytojo) kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos informatiko, informatikos mokytojo, informatikos dėstytojo darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai vykdyti analitinius taikomuosius tyrimus, įvertinti naujas informatikos teorijas, taikyti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas, projektuoti ir diegti šiuolaikines programų sistemas, vadovauti programinės įrangos kūrimo grupėms ir institucijų informacinių technologijų skyriams privačiame bei valstybiniame sektoriuje, modeliuoti konkrečios srities valdymo procesus bei realizuoti jų modelius moderniomis informacinėmis technologijomis, modeliuoti, projektuoti, eksploatuoti duomenų bazių, informacines ir tinklines sistemas, užtikrinant jų saugumą, taikyti naujus duomenų gavybos, apsaugos bei valdymo metodus ir technologijas, diegti šiuolaikinius kompiuterius ir jų lygiagrečių skaičiavimų tinklus, optimizuoti aptarnavimo tinklus, taikyti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas (IKT) mokymosi institucijose, įvertinti Europos Sąjungos ir kitų šalių IKT mokymo ypatumus;
- žinoti naujas informatikos, informatikos mokymo teorijas bei metodus, tyrimų analizės ir patikimumo metodus bei jų taikymus, šiuolaikinių sistemų analizės ir sintezės metodus, tinklinių sistemų projektavimą, šiuolaikinius modeliavimo, duomenų gavybos ir valdymo metodus, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą, modernias socialinio ugdymo teorijas, mokslinio tyrimo metodologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informatikos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti informatikos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinio tyrimo įstaigose, aukštojo mokslo ir kitose mokymo institucijose, institucijų informacinių technologijų skyriuose, užsienio ar Lietuvos informacinių technologijų institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju