Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 62109P103
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti informatikos magistrus, gebančius dirbti įvairiose informatikos ir su informatika susijusiose veiklos srityse, atlikti informatikos mokslinį darbą, dėstyti informatiką kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Asmenims, turintiems fizinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaromos individualios papildomos studijos (iki 20 kreditų).
Būsimieji informatikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: modernias programavimo kalbas, neuroninius tinklus, optimalių sprendimų teoriją, šiuolaikines informacines sistemas, interneto technologijas, statistinį duomenų apdorojimą, sistemų analizę ir projektavimą, objektinio programavimo metodų analizę ir taikomuosius studijų dalykus: duomenų struktūras ir tipus, taikomąją kriptografiją, skaitmenines informacijos apdorojimo sistemas, žmogaus – kompiuterio sąveiką, programų sistemų inžineriją.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas kompiuterių klasėse universitete ir mokslinė-tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė – 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus informatikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti informatikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatikos dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus, mokyti informatikos įvairaus amžiaus studentus, paaiškinti informatikos mokslo teorijas ir procesus, taikyti pažangius šiuolaikinius ugdymo metodus;
- žinoti šiuolaikinę informatikos teoriją, programavimo kalbas, neuroninius tinklus, optimalių sprendimų teoriją, šiuolaikines informacines sistemas, interneto technologijas, statistinį duomenų apdorojimą, sistemų analizę ir projektavimą, objektinio programavimo metodų analizę, pagrindinius informatikos mokslo istorinius faktus ir jų sąsają su dabartinėmis informacinėmis technologijomis, įvairių tyrimų organizavimo principus, naujausias ir pažangiausias ugdymo teorijas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą. Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal informatikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos, reikia turėti informatikos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju