Mokymo programos
Elektroninis Verslas
Valstybinis kodas: 62109P112
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti elektroninio verslo magistrus, turinčius gilias žinias ir supratimą informatikos bei informacinių (ypač pagrįstų interneto taikymais) technologijų srityje ir gebančius tas žinias taikyti verslo efektyvumui didinti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektroninio verslo magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: elektroninio verslo teorijas, mobilaus verslo sistemas, internetinės technologijas elektroniniame versle, elektroninį marketingą, elektroninio verslo teisę bei taikomuosius studijų dalykus: žmogaus – kompiuterio sąveiką, išsklaidytus ir lygiagrečius skaičiavimus, rinkos logistiką, tarptautinės komercijos teisę, strateginį marketingą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį.
Baigus elektroninio verslo studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Elektroninio verslo studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos ir verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems elektroninio verslo magistro kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos elektroninio verslo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti bei diegti šiuolaikines elektroninio verslo sistemas, informatikos metodais modeliuoti verslo procesus bei vykdyti taikomuosius ir mokslinius tyrimus šiose srityse, diegti technologijos bei vadybos naujoves, studijuoti naują mokslinę ir techninę literatūrą;
- žinoti elektroninio, mobilaus verslo sistemas, internetines technologijas elektroniniame versle, elektroninį marketingą, elektroninio verslo teisės teoriją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektroninio verslo studijų programą.
Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos (elektroninio verslo specalizaciją) reikia turėti informatikos arba verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti informatiku didelių įmonių elektroninio verslo bei informacinių technologijų skyriuose, kompanijose, projektuojančiose bei diegiančiose e-verslo sistemas bei interneto paslaugų firmose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju