Mokymo programos
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Valstybinis kodas: 62110B104
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos specialistus – darbuotojus, gebančius testuoti, vertinti, modeliuoti ir koreguoti fizinį aktyvumą skatinančias fizinės veiklos programas, įvertinti asmens ar bendruomenės narių grupės poreikius bei teikti ir skleisti praktines fizinio aktyvumo rekomendacijas įvairiuose visuomenės administravimo (valdymo) lygiuose valstybinėse ir visuomeninėse institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: sveikatos, sveikatingumo ir gerbūvio pagrindus, sveikatos ir pratimų fiziologiją, sveiką mitybą, sveikatos ir pratimų psichologiją, tyrimo metodus ir testavimą, asmens sveikatos ugdymą ir pratimų skyrimą, sužalojimų profilaktiką ir reabilitaciją, sveikatos, sveikatingumo testavimą ir vertinimą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sveikatos ir fizinio aktyvumo magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programa skirta asmenims, turintiems visuomenės sveikatos arba reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems visuomenės sveikatos magistro kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti moksliškai pagrįstais metodais nustatyti asmens ar grupės asmenų fizinį aktyvumą, testuoti ir vertinti fukcinių sistemų (organų) ir su sveikata susijusį fizinį pajėgumą, analizuoti ir vertinti pagrindinius asmens, bendruomenės arba šalies gyventojų fizinį aktyvumą lemiančius veiksnius bei jų grupes, remiantis rezultatais sudaryti individualias ir bendrąsias sveikatingumo programas žmonėms ir bendruomenei, jas valdyti, vertinti ir koordinuoti bei teikti rekomendacijas valstybinėms ir visuomeninėms institucijoms, moksliškai pagrįstais metodais vertinti fizinio aktyvumo skatinimo sprendimus ekonominiu, socialiniu, ekologiniu ir etiniu požiūriu, skatinti, organizuoti bei koordinuoti laisvalaikį ir užimtumą socialinėse grupėse ir bendruomenėje, taikyti šiuolaikinius informacinių technologijų metodus, apdoroti tyrimų duomenis ir skelbti mokslinius tyrimus spaudoje, taikyti ir plėtoti rekreacinį fizinį aktyvumą bendruomenėje, atlikti fizinio aktyvumo skatinimo rinkodaros tyrimus, juos analizuoti, vertinti ir prognozuoti fizinio aktyvumo skatinimo rinkodaros politiką
žinoti sveikatos filosofijos koncepcijas, visuomenės sveikatos politiką ir valdymą, sveikatinimo rinkos infrastruktūrą, sveikatos ugdymo metodologiją, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo technologijas, pagrindinius žmogaus funkcinių sistemų ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo testavimo, vertinimo bei fizinio krūvio skyrimo principus individualiems asmenims ir, specialiosioms grupėms, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo programų sudarymo principusmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Visuomenės sveikatos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos magistro kvalifikacijos reikia turėti visuomenės sveikatos arba reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visuomeniniuose ir privačiuose sveikatingumo ir laisvalaikio organizavimo bei visuomenės sveikatos ir sveikatos mokymo centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo ir bendrojo lavinimo institucijose, valstybinėse sveikatos apsaugos struktūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju