Mokymo programos
Optometrija
Valstybinis kodas: 62202P107
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti optometrininkus, turinčius tvirtus teorinius ir praktinius pagrindus bei aukštą optometrininko kvalifikaciją sąlygojančius mokėjimus ir įgūdžius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji optometrininkai studijuoja 11 specialybinių dalykų: biofiziką, žmogaus anatomiją ir fiziologiją, regos sistemos neurofiziologiją, akies optiką, akių ligas, instrumentinę optiką, šiuolaikinę optometrinę įrangą, optines technologijas, biomedicininių signalų apdorojimą ir kitus dalykus.
Praktika atliekama įvairiuose optometrijos centruose. Praktikantas susipažįsta su įmonės/įstaigos veikla, teikiamomis paslaugomis, esama įranga, asortimentu, dirba kaip stebėtojas, specialisto asistentas, vadovaujant patyrusiam specialistui, tiria klientų regėjimo aštrumą, paskiria korekciją, moko klientus įsidėti ir išsiimti kontaktinius lęšius. Praktinių studijų trukmė ? 160 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama optometrininko profesinė kvalifikacija.
Baigus optometrijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių arba biomedicininių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Optometrijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems optometrininko profesinės kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Optometrininko kvalifikacija reikalinga norint kvalifikuotai dirbti akies ir regos sistemos pirminės priežiūros centruose.
Asmuo, įgijęs optometrininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su šiuolaikine modernia optometrine įranga, taikyti dalykines ir profesines žinias akinių ir kontaktinės korekcijos parinkimui, regos ergonomikai, aktyviai reabilitacinei optometrijai, regėjimo higienai, silpnaregių regos slaugai; planuoti ir savarankiškai atlikti tyrimą, susieti eksperimentinius rezultatus su teoriniais modeliais, argumentuotai paaiškinti tyrimų rezultatus, daryti išvadas, naudotis informacinėmis technologijomis, atlikti optometrininko veiklai reikalingus taikomuosius darbus, kritiškai vertinti ir taikyti naujas teorines ir praktines naujoves, plėtoti ir taikyti dalykines koncepcijas ir principus;
- žinoti regos sistemos anatomiją ir fiziologiją, esminius optometrijos principus, regos anomalijas, jų korekcijos būdus, šiuolaikines optines technologijas, šiuolaikinę optometrinę įrangą, naujas ir reikšmingas akies optikos tyrimų ir plėtros problemas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Optometrininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal optometrijos studijų programą.
Norintiems siekti optometrininko kvalifikacijos, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti optometrininku nėra pripažįstami.
Įgiję optometrininko kvalifikaciją, asmenys gali kvalifikuotai dirbti akies ir regos sistemos pirminės priežiūros centruose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju