Mokymo programos
Dalyko didaktika
Valstybinis kodas: 631X13001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Dalyko didaktikos (muzika) studijų programa skirta rengti muzikos mokytojus, turinčius teorinių, praktinių edukologijos, muzikinio ugdymo teorijos bei metodikos žinių, praktinių gebėjimų profesionaliai dirbti įvairų ugdomąjį darbą,vesti muzikos pamokas, dirbti su visų amžiaus tarpsnių mokiniais, įvairių tipų meniniais kolektyvais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: pedagogikos istoriją ir teoriją, etiką, psichologiją ir specialybinius dalykus: muzikos pedagogiką, muzikos istorijos ir teorijos dalykų dėstymo metodiką, mokyklinių instrumentų taikymą, muzikos mokymo metodiką Praktinės studijos vyksta dviem etapais: vedamos muzikos pamokos įvairaus amžiaus mokiniams, dirbama su moksleivių chorais ar orkestrais. Praktinių studijų trukmė- 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus muzikos mokytojo studijų programą studijas galima tęsti muzikos, edukologijos, švietimo vadybos ir kitų mokslo sričių magistrantūros studijų programose.
Studijų programa skirta asmenims, turintiems muzikos bakalauro ar jam prilygstantį laipsnį ir siekiantiems tapti muzikos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norit dirbti muzikos mokytojo ar mokinių muzikinio kolektyvo vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos pedagogo profesinę kvalifikaciją turi:
- gebėti vesti, organizuoti ir tobulinti muzikos pamokas įvairaus amžiaus ugdytiniams, dirbti su įvairių tipų mokinių muzikiniais kolektyvais, pastebėti gabius muzikai mokinius, spręsti iškilusias problemas, konsultuoti su muzika susijusiais klausimais, kritiškai mąstyti, kūrybiškai parinkti užduotis, vadovauti chorams ir orkestrams, padėti vesti ir organizuoti muzikinius renginius mokyklose ir mokinių laisvalaikio įstaigose, taikyti pažangias muzikinio ugdymo idėjas bei metodikas, atrasti efektyvius būdus ugdyti individualius mokinių muzikinius gebėjimus, vystyti muzikinę klausą, skonį ir mąstymą, motyvuoti mokinius imtis muzikinės veiklos, įtraukti į aktyvią muzikinę veiklą, vertinti pasiektus rezultatus, tobulinti savo darbo praktiką, vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą bei taikyti jo rezultatus muzikinio ugdymo srityje
- žinoti muzikos istorijos bei teorijos sistemą, muzikinio ugdymo dėsningumus, muzikinio ugdymo tikslus, uždavinius jiems įgyvendinti, pažangias muzikos ugdymo idėjas ir metodikas, principus, metodus, priemones, formas, rezultatų vertinimo bei tobulinimo būdus ir jų poveikį muzikos mokymosi pažangai, efektyvius būdus ugdyti individualius mokinių muzikinius gebėjimus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Muzikos pedagogikos arba Dalyko didaktikos (muzika) studijų programas.
Norintiems siekti muzikos mokytojo darbo kvalifikacijos reikia turėti muzikos bakalauro ar jam prilygstantį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais įvairaus tipo švietimo įstaigose, vaikų ir jaunimo centruose, laisvalaikio organizavimo įstaigose, darželiuose, pradinėse ir pagrindinėse bei meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose, mokinių muzikinių kolektyvų vadovais švietimo ir kultūros institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju