Mokymo programos
Žurnalistika
Valstybinis kodas: 62209S101
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Vakarinė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti žurnalistus, išmanančius žurnalistikos istoriją, žiniasklaidos vadybą, įvairių rūšių žurnalistikos pagrindus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žurnalistai studijuoja specialybinius dalykus: žurnalistikos etiką ir teisę, praktinę stilistiką ir redagavimo pagrindus, žiniasklaidos vadybą, propagandos teoriją, Lietuvos žurnalistikos istoriją, spaudos leidybos pagrindus, spaudos žurnalistikos pagrindus, žiniasklaidą ir ryšius su visuomene, RTV žurnalistikos pagrindus, žiniasklaidos auditorijos tyrimus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pratybos, praktikos, savarankiškas individualus bei grupinis tiriamasis darbas. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami reportažų rengimo, straipsnių rašymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiama žurnalisto profesinė kvalifikacija.
Baigus žurnalistikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Žurnalistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems žurnalisto profesinės kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žurnalisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti žurnalisto darbą.
Asmuo, įgijęs žurnalisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti visuomeninius reiškinius įvairiais aspektais; suvokti žiniasklaidos svarbą politiniame, socialiniame ir kitokiame kontekste, gebėti bendrauti, kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu, matyti ir formuluoti problemą, numatyti jos sprendimo eigą, ją spręsti, pasitelkiant mokslo patirtį bei pačių pasirinktus būdus;
- žinoti svarbiausius profesinius dalykus: žurnalistikos istoriją, etiką ir teisę, propagandos teoriją, leidybos pagrindus, žiniasklaidos ir viešųjų ryšių technologijų valdymo metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su aplinkiniais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu ir sąžiningu.
Žurnalisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal specialiųjų profesinių studijų programą.
Norintiems siekti profesinės žurnalisto kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti žurnalistais nėra pripažįstami.
Įgiję žurnalisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairų darbą kultūros, švietimo, žiniasklaidos bei kitose srityse, redaktoriais, stilistais, reporteriais, apžvalgininkais, viešųjų ryšių tarnybų darbuotojais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-07-11

Kuri aukštoji ruošia šiuos specialistus?