Mokymo programos
Biologija
Valstybinis kodas: 621C10003
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji biologijos magistrantūros studijų programa skirta rengti biologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose bei mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji biologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ekologinę genetiką, biologinę įvairovę, makromolekulių funkcijas organizme, Lietuvos augaliją, kraštovaizdžio ekologiją, žmogaus biologiją, evoliucinių sistemų, edukacinės biologijos teorijas ir taikomuosius studijų dalykus: šiuolaikinę biotechnologiją, aplinkotyrinį mokslinį praktikumą, etologiją.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos ir norintys ją įgyti, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė – 17 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais biologiniais eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus biologijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos ir socialinių (biologijos didaktikos) mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Biologijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti biologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologijos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti biologinio tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto biologines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus
- žinoti šiuolaikinių biologijos mokslų teorijos aprašomus procesus, biologinius reiškinius ir kitus svarbiausius dalykus, susijusius su biologijos mokslu, išmanyti įvairius tyrimo organizavimo principus, įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas
- mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, dirbti rinkos sąlygomis, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai
Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal biologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami.
Įgiję biologijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti biologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju