Mokymo programos
Praktinė filosofija
Valstybinis kodas: 621V53001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji filosofijos magistrantūros, praktinės filosofijos studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškai bei kritiškai mąstančius humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties specialistus – įvairių visuomeninių, politinių bei švietimo institucijų darbuotojus, gebančius analizuoti bei spręsti įvairių visuomeninio gyvenimo sričių problemas, taikyti ir tobulinti klasikinės bei šiuolaikinės praktinės filosofijos teorijas bei metodus.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filosofijos magistrai, praktinės filosofijos specialistai studijuoja plečiamojo pobūdžio dalykus: antikos, viduramžių, naujųjų bei naujausiųjų laikų praktinę filosofiją, aktualiąją etiką, aktualiąją estetiką, politinę bei socialinę filosofiją, šiuolaikinę filosofiją, taip pat gali pasirinkti istorijos, antropologijos, politinių bei socialinių mokslų studijų programų dalykus, suteikiančius praktinės filosofijos studijoms tarpdisciplininį pobūdį bei leidžiančius įgyti papildomus kvalifikacinius gebėjimus. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas praktinės filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus filosofijos magistrantūros, praktinės filosofijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju