Mokymo programos
Bioteisė
Valstybinis kodas: 621M90016
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos teisininkus, turinčius visapusiškų teisės mokslo teorinių žinių, mokslinių tyrinėjimų patirties, gebančius pritaikyti teisės mokslo įgūdžius sveikatos priežiūros srityje ir kitose biomedicinos mokslų ir biotechnologijų srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bioteisės specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bioteisę, biomedicininę etiką, sveikatos teisę, bioteisės filosofinius pagrindus, žmogaus teises biomedicinoje, biotechnologijų teisinį reglamentavimą; taikomuosius studijų dalykus: etinį auditą, prokreacijos ir genų technologijų medicininius ir teisinius aspektus, teisinę atsakomybę biomedicinoje, biomedicininių tyrimų priežiūrą, gyvūnų gerovės apsaugą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bioteisės studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Bioteisės studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba biomedicinos ir religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti bioteisės specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisinio pobūdžio darbą.
Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti integruoti teisės, biomedicinos ir bioetikos žinias bei operatyviai orientuotis sparčiai kintančioje biomedicinos ir biotechnologijų aplinkoje, vertinti ir rengti teisės aktus šiose srityse, įvertinti tiek teisiniu, tiek etiniu, tiek medicininiu atžvilgiu konkrečią situaciją, suformuluoti problemą ir pateikti kompetentingą sprendimą, konsultuoti žmones ir įstaigas sveikatos priežiūros bei kitais su biomedicina ir biotechnologijomis susijusiais teisiniais klausimais, užmegzti konstruktyvų ryšį tarp biomedicinos, etikos ir teisės sričių atstovų, vadovauti tarpdisciplininiam dialogui;
žinoti nacionalinę ir ES teisinę bazę biomedicinos ir biotechnologijų srityje ir mokėti ją analizuoti tarpdisciplininiu požiūriu bei būti susipažinusiam su Europos šalių teisinio reglamentavimo specifika;mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Teisės magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bioteisės studijų programą.
Norintiems siekti teisininko specialisto kvalifikacijos reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba biomedicinos ir religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku sveikatos sferoje nėra pripažįstami.
Įgiję teisės magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisininku valstybinėse, savivaldybių ir privačiose institucijose, kurių veikla yra susijusi su sveikatos priežiūra, biomedicinos mokslais bei technologijomis, sveikatos priežiūros įstaigose, kolegijose, universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju