Mokymo programos
Aviacinė elektronika
Valstybinis kodas: 621H43002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aviacinės elektronikos studijų programa skirta rengti aeronautikos inžinerijos magistrus, gebančius dirbti inžinerinį ir tiriamąjį darbą mokslo ir projektavimo įstaigose, gamybinėse ir aviacinę techniką naudojančiose organizacijose, karinių oro pajėgų techninėse tarnybose.
Stojantysis turi turėti elektronikos ar elektros inžinerijos bakalauro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji aeronautikos inžinerijos magistrai studijuoja tokius dalykus: radiolokacijos teoriją ir antžemines ir borto sistemas, aviacines kompiuterines sistemas; taikomuosius studijų dalykus: aviacinius navigacijos įrenginius, šviesos optikos aerodromų įrenginius, palydovinės navigacijos metodus ir sistemas. Iš viso studijuojama 12 dalykų, yra 3 tiriamojo darbo moduliai.
Praktinės studijos vyksta atliekant praktinius laboratorinius ir praktinius pažintinius darbus aviacijos įmonių technikos tarnybose. Šių darbų trukmė - 64 akademinės valandos. Speciali praktika nenumatyta.
Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus šią programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities elektros ir elektronikos inžinerijos krypties ir matavimų inžinerijos krypties ar aeronautikos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgiję aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo ir projektavimo įstaigose, gamybinėse ir aviacinę techniką naudojančiose organizacijose, karinių oro pajėgų tarnybose, personalo mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitose mokymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju