Mokymo programos
Bažnytinė teisė
Valstybinis kodas: 621V60001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji teologijos magistrantūros, Bažnytinės teisės studijų programa skirta rengti bažnytinės teisės specialistus, išmanančius Bažnytinę teisę, gebančius teikti konsultacijas teisinę konsultaciją.
Stojantysis turi turėti katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba būti studijavęs ir išlaikęs filosofines ir teologines disciplinas, numatytas šios srities magistro studijoms.
Būsimieji teologijos magistrai, kanonistai, bažnytinės teisės specialistai studijuoja gilinamo lygio dalykus: bažnyčios teisminius procesus, bažnytines bausmes ir bažnytinę advokatūrą, kanonų teisės istoriją, kanonų teisės kodekso bendrąsias normas, administracinę Bažnyčios struktūrą, pakrikštytųjų teises ir Bažnyčios pareigą mokyti, santuokinę teisę, Bažnyčios pareigą šventinti, romėnų teisę ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: kanoniškąją lotynų kalbą, kontraktų ir išpažinimų teisę, civilinės teisės pagrindus ir kt. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama išlaikant visą Kanonų teisės kodeksą apimantį egzaminą „Ex toto CIC“ ir parašant baigiamąjį magistro darbą. Baigusiajam suteikiamas teologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teologijos magistrantūros, bažnytinės teisės studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju