Mokymo programos
Tinkuotojo Pirminių žinių Ir įgūdžių Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161058212
Kodas pagal ISCED: 13358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 8 sav.

Anotacija arba apibūdinimasPROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Vis spartėjantys statybos tempai, naujos medžiagos ir technologijos, kokybės gerinimo klausimai iškelia naujus uždavinius tiek naujų darbininkų rengimui, tiek jų kvalifikacijos kėlimui. Šalia kvalifikuoto statybininko darbo atsiranda poreikis ir žemesnės grandies darbininkų, kuriems darbo objekte užtektų tik privalomų atitinkamos profesijos kompetencijų, kurias galima įsigyti asmenims su žemesniu bendruoju išsilavinimu, arba kurie mokėsi trumpesnį laiką.
Ši mokymo programa skirta pirminiam tinkuotojo rengimui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigoje.
Programa parengta atsižvelgiant į šiandieninius darbdavių pageidavimus pirminiam tinkuotojo parengimui bei darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus.
Teorinio mokymo (trukmė - 96 val.) užsiėmimuose mokiniai išsiaiškins pastatų dalis, tinkavimo darbų technologiją, naudojamų medžiagų savybes, jų panaudojimą, naudojamus įrankius, jų eksploatavimo tvarką, darbų saugos reikalavimus.
Didžiąją mokymo turinio dalį (per 70%) sudaro praktinis mokymas. Praktinis mokymas, vadovaujanti šia programa, vykdomas dviem etapais: pirma, vykdomas pirminių tinkuotojui būdingų darbų mokymas mokomosiose dirbtuvėse ir tik po to statybos objekte, prižiūrint instruktoriui, lavinami pirmieji mokėjimai ir ugdomi nauji reikalingi tinkuotojui įgūdžiai.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, susidedančiu iš praktinio bandomojo darbo atlikimo ir teorinių žinių patikrinimo. Jį laikyti gali asmenys atsiskaitę už visų mokymo dalykų mokymąsi ir gavę teigiamus įvertinimus.
Išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys gauna pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500), liudijantį apie įgytą kvalifikaciją.
Baigę šią mokymo programą asmenys gali dirbti statybinėse įmonėse, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos tinkuotojui.
Asmenims, įgijusiems šioje programoje numatytą kvalifikaciją, ir parodžiusiems sugebėjimus atlikti darbus kokybiškai gali būti pasiūlytas papildomas mokymas, apimantis modulį M2 ( Nesudėtingi tinkavimo darbai ) tinkuotojo profesinio rengimo modulinėje struktūroje. Tokiu atveju asmuo, įgijęs papildomai tame modulyje numatytas kompetencijas, gali įgyti 2 lygio profesinę kvalifikaciją.
Mokymo programą rengė Vilniaus Jeruzalės DRMC profesijos mokytojas Valdas Bliujus.


Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Pajūrio žemės ūkio mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūrio mstl.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju