Mokymo programos
Demokratija Ir Pilietinė Visuomenė
Valstybinis kodas: 621L20003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
Specialistų-politologų, nagrinėjančių demokratijos plėtros ir pilietinės visuomenės raidos problemas pokomunistinėse valstybėse, rengimas
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
- aukštasis išsilavinimas;
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. -
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba - rusų, baltarusių; studijos yra skirtos Baltarusijos piliečiams.
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus).
Studijų programos teorinių studijų dalykai (kreditai):
Socialinė įtaka ir viešieji ryšiai (6), Šiuolaikinės pilietinės visuomenės teorijos (8), Šiuolaikinės valdžios teorijos (4), Demokratijos istorija ir teorija (8), Vidurio ir Rytų Europos šalių politika ir valdymas (4), Viešasis administravimas ir pilietinė visuomenė (3), Politologinių tyrimų metodai (4); NVO valdymas (4), pasirenkami dalykai (19).
Iš viso: 60 kreditų.
Moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas:
Magistro darbas
Iš viso: 20 kreditų.
6. Praktikos apibūdinimas (kreditai): -
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Baigiamasis magistro darbas.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Vykdančioji direktorė Alina Juškienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS
Absolventai galės dirbti:
- politikais ir politologais-analitikais viešosios politikos sferoje,
- tyrėjais ir dėstytojais akademinėje aplinkoje,
- masinėse informacijos priemonėse, tarptautinėse organizacijose ir pan.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė


Data 2007 balandžio 4 d.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju