Mokymo programos
Europos Studijos
Valstybinis kodas: 621L24003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
- Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius prisidėti prie Baltarusijos politikos mokslų turinio ir krypties atnaujinimo, nuoseklios integracijos į bendra-europinę ir pasaulio intelektualinę erdvę.
- Paruošti Baltarusijai naują aukštųjų mokyklų dėstytojų kartą, kuri gerai išmanys šiuolaikinę politinę teoriją politikos mokslo metodologiją ir metodiką, turės gilias ir įvairiapuses žinias Europos integracinių procesų, pokomunistinių šalių vidaus ir užsienio politikos kūrimosi srityje; sugebės lanksčiai ir kūrybiškai panaudoti šiuolaikines pedagogines priemones organizuojant įvairiausių formų studijų procesą.
- Parengti tyrėjus, gebančius dirbti šiuolaikinės politologijos (Europos studijų) srityje, kūrybiškai taikyti teorines žinias Baltarusijos, posovietinės erdvės ir bendros Europos politinėms realijoms studijuoti.
- Rengti laisvai mąstančius intelektualus, kurie gebės aktyviai veikti Baltarusijos viešojoje sferoje, kaip politiniai ekspertai ir pilietinės visuomenės lyderiai.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
1. aukštasis politikos mokslų krypties išsilavinimas (bakalauro/specialisto diplomas);
2. taip pat aukštasis kitų arba socialinių (sociologijos, ekonomikos, teisės, informacijos ir komunikacijos) arba humanitarinių (kultūrologijos, filologijos, filosofijos, istorijos, tikyba) mokslų aukštasis išsilavinimas (bakalauro/specialisto diplomas);
3. motyvacija, polinkis į mokslinį-tiriamąjį darbą;
4. anglų kalbos mokėjimas pagal aukštosios mokyklos pirmos pakopos studijų programų reikalavimus.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. -
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba - rusų, baltarusių; studijos yra skirtos Baltarusijos piliečiams.
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus).
Studijų programos teorinių studijų dalykai (kreditai):
Lyginamoji politologija (4), Paribio teorija (4), Šiuolaikinės valdžios teorijos (4), Europos šalių politinės ir partinės sistemos (4), Europos saugumo problemos (4), Tarptautinių santykių teorijos (4), ES ekonomikos politika (4), Europietiško visuotinumo idėjos ir integracinių procesų istorija Europoje (9), Posovietinė erdvė: tendencijos ir vystymo modeliai (9), Europos Sąjungos institucijų struktūra ir viešoji politika (4), pasirenkami dalykai (14).
Iš viso: 60 kreditų.
Moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas:
Magistro darbas
Iš viso: 20 kreditų.
6. Praktikos apibūdinimas (kreditai): -
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Baigiamasis magistro darbas.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Vykdančioji direktorė Alina Juškienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS
Absolventai galės:
- dirbti Baltarusijos universitetuose, tiriamuosiuose institutuose ir analitinėse struktūrose;
- gilinti žinias ir tęsti studijas Lietuvos, užsienio aukštojo mokslo institucijų doktorantūros studijų programose;
- tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant tarptautinius tiriamuosius, spaudos ir švietimo projektus;
- dirbti Baltarusijos nevyriausybinėse organizacijose ir politinėse partijose, masinės komunikacijos priemonėse, pirmiausiai kaip analitikai, ekspertai, politiniai konsultantai ir apžvalgininkai;
- o taip pat dirbti Europos Tarybos, ES institucijose, administracinėse struktūrose, susijusiose su ES ir ES šalimis-narėmis ekspertais, politiniais konsultantais, tikslinių projektų vadybininkais ir t.t.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė


Data 2007 balandžio 4 d.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju