Mokymo programos
Civilinė inžinerija
Valstybinis kodas: 621H20002
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Civilinės inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, išmanančius miestų inžinerinę struktūrą, planavimą ir projektavimą; gebančius rengti miesto susisiekimo sistemos modernizavimo ir racionalizavimo planus ir spręsti specialius susisiekimo sistemos plėtros uždavinius; gebančius įvertinti transporto poveikį aplinkai ir taikyti priemones jam mažinti; atvaizduoti miestą GIS priemonėmis; kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius, automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos (statybos) ir priežiūros įmonėse, atestuotose ar akredituotose kelių laboratorijose; kvalifikuotai spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo problemas; gebančius užsienio technologijos mokslų naujoves taikyti praktinėje veikloje, vadovauti kolektyvinei veiklai; siekiančius išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinius įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo pobūdžio dalykus: informacines technologijas inžinerijoje, optimizacijos teoriją ir metodus technikoje, mokslinio tyrimo pagrindus; taikomuosius studijų dalykus: transporto srautų teoriją, ekologiją, geoinformacines sistemas, dangų konstravimo teoriją, geležinkelių konstravimo teoriją, modernias kelių technologijas ir kt.
Civilinės inžinerijos programa turi tris specializacijas: miestų transporto sistemos, miestų inžinerinės informacinės sistemos ir keliai.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus civilinės inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programas.
Civilinės inžinerijos studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantys tapti statybos inžinerijos magistrais. Į miestų inžinerinių sistemų specializaciją priimami asmenys, turintys aplinkos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti, projektuoti ir rekonstruoti miestą; atlikti mokslo tiriamuosius darbus, reikalingus naujoms miesto teritorijoms planuoti; rengti miesto susisiekimo sistemos modernizavimo ir racionalizavimo planus; spręsti specialius susisiekimo sistemos plėtros uždavinius; atvaizduoti miestą GIS priemonėmis; sudaryti teminius skaitmeninius žemėlapius ir miesto informacines sistemas; rinkti, kaupti duomenis ir juos naudoti miesto plėtrai; vertinti rengiamų projektų pasekmes ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriu; taikyti technines bei socialines ir psichologines priemones susisiekimo sistemų subalansuotai plėtrai įgyvendinti; gebėti suvokti kelią kaip sudėtingą, sudarytą iš atskirų elementų, sistemą; projektuoti, tiesti, prižiūrėti ir remontuoti (taisyti) automobilių kelius ir geležinkelius, organizuoti saugų eismą automobilių keliuose ir geležinkeliuose, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius automobilių kelių ir geležinkelių projektinius, technologinius ir priežiūros (taisymo) sprendinius, įvertinti transporto priemonių žalingą poveikį aplinkai ir naudoti efektyvias priemones šiam poveikiui mažinti; praktinėje veikloje taikyti technologijos mokslų naujoves; gebėti gerai dirbti ir vadovauti kolektyvinei veiklai, išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinius įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
- žinoti civilinės inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas ir jų sprendimo metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai dirbti, planuoti, organizuoti ir vertinti savo ir kitų darbą, konstruktyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais, domėtis technologijos mokslų naujovėmis, taikyti jas praktikoje.
Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal statybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti technologijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nepripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimo institucijose, projektavimo ir konsultacinėse įmonėse, kolegijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, įvairiose miesto ūkio statybos įmonėse, miesto ūkio infrastruktūros priežiūros įmonėse, automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos (statybos) ir priežiūros įmonėse, atestuotose ar akredituotose kelių laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju