Mokymo programos
Geotechnika
Valstybinis kodas: 621H25001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Antrosios pakopos geotechnikos studijų programa skirta rengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, nustatyti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius projektavimo metodus sprendžiant geotechnines problemas.
Stojantysis turi turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, įsisavinęs geotechninių žinių pagrindus, vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Jei geotechninių žinių nepakanka, numatomos išlyginamosios studijos.
Geotechnikos studijų programos magistrantai kaip privalomus dalykus turi išklausyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindus, kompiuterinį projektavimą, mechanines gruntų savybes, pagrindo kontrolės metodus, visų tipų pagrindų ir pamatų bei geotechninių konstrukcijų projektavimą. Kiekviename semestre magistrantai turi atlikti ir atsiskaityti už mokslinį tiriamąjį darbą. Už privalomuosius dalykus ir tiriamąjį darbą surenka 67 kreditus. Likusieji 23 kreditai gaunami už pasirenkamus dalykus.
Praktinės studijos vyksta laboratorijose, kompiuterinėse klasėse, statybų, projektavimo ir mokslinio tyrimo institucijose.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu, kuris sudaro 30 kreditų. Baigusiajam suteikimas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus Geotechnikos magistrantūros studijų programą galima tęsti statybos inžinerijos ir kitų technologijų mokslų krypties studijas doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geotechnikos studijų programos statybos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą statybos, verslo, administravimo sferos įmonėse bei organizacijose, švietimo įstaigose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją pagal Geotechnikos studijų programą , turi:
- gebėti suprasti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis, įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, tinkamai parinkti tyrimų metodus ir priemones, panaudoti naujausias informacines technologijas, vertinant tyrimo duomenis ir geotechnines sąlygas, skaičiuoti ir projektuoti geotechnines konstrukcijas, vertinti geotechninių konstrukcijų patikimumą, parinkti tinkamas pamatų įrengimo technologijas, tinkamai įvertinti eksploatacines geotechninių statinių savybes.
- žinoti statybos inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis.
- mokėti savarankiškai ir atsakingai dirbti, tinkamai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacijos pagal Geotechnikos studijų programą reikia turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti statybos įmonėse, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju