Mokymo programos
Aplinkosaugos organizavimas
Valstybinis kodas: 621F70002
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aplinkos tyrėjus ir aukščiausios kvalifikacijos aplinkos specialistus, gebančius vykdyti šiuolaikiškus mokslinius antropogeninių aplinkos bei klimato pokyčių ir jų poveikio gyviesiems organizmams bei žmonių sveikatai tyrimus, vertinti poveikį aplinkai bei sveikatos riziką ir parengti darnaus vystymosi požiūriu optimalius aplinkos apsaugos ir tvarkymo sprendimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkosaugos organizavimo specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos vadybą ir teisę, ekotoksikologiją, urbanistinę ekologiją, aplinką ir sveikatos riziką, geoinformaciją aplinkotyroje ir taikomuosius studijų dalykus: radioekologiją, kraštotvarką, projektų vadybą, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu – profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė- 4 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, sprendimų parengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkosaugos organizavimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkosaugos organizavimo studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Aplinkosaugos organizavimo programa skirta asmenims, turintiems ekologijos ir aplinkotyros krypties bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkosaugos organizavimo specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju