Mokymo programos
Dramos režisūra
Valstybinis kodas: 621W41003
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji teatro magistrantūros, dramos režisūros studijų programa skirta rengti dramos režisierius, išmanančius teatrinės kūrybos principus, gebančius statyti spektaklius ir kurti originalius dramos projektus, dirbti su profesionaliais ir neparuoštais aktoriais; organizuoti teatrinį veiksmą, apjungiant įvairius kūrybinius komponentus; galinčius analizuoti kūrybinį procesą ir meninį rezultatą, gebančius išryškinti ir spręsti teorines bei praktines dramos režisūros problemas.
Stojantysis turi turėti teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su vaidybos srities gebėjimais.
Būsimieji teatro magistrai, dramos režisieriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinio tyrimo metodiką, mokslinį darbą, šiuolaikinę dramą, Šekspyrą ir teatrą, režisūrą, režisūros istoriją, scenografijos technologijas, Lietuvos teatro režisūrą, Europos ir Amerikos teatro režisūrą, M. Čechovo aktorinę mokyklą ir taikomuosius studijų dalykus: bendravimo psichologiją, informacines technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta trim etapais: pastatomos dvi vienaveiksmės pjesės ir įgyvendinamas diplominis dramos režisūros projektas. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami spektaklių statymo, aktorių atrinkimo vaidinimams ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama diplominiu režisūriniu projektu. Baigusiajam suteikiamas teatro magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teatro magistro, dramos režisieriaus studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro magistro, dramos režisieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti dramos režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs teatro magistro, dramos režisieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir režisuoti įvairaus žanro literatūros kūrinius, dirbti su aktoriais-mėgėjais, padėti jiems kurti sceninius charakterius, organizuoti ir koordinuoti kūrybinio personalo darbą, realizuojant režisūrinį sumanymą, kurti ir įgyvendinti originalius dramos režisūros projektus, dirbti teatro ekspertu, kritiškai ir analitiškai vertinti teatro bei kultūrinio kontekstonimo reiškinius
- žinoti, darbo su aktoriais ir kitais kūrybiniais teatro darbuotojais ir jo arganizavimo specifikąLietuvos bei pasaulio teatrinės kultūros pasiekimus, šalies politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo procesus ir aktualijas- mokėti dirbti kūrybingai, atsakingai, organizuoti savo ir kolektyvo darbą, spręsti teorines bei praktines dramos režisūros problemas
Teatro magistro, dramos režisierius kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dramos režisūros magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti teatro magistro, dramos režisierius kvalifikacijos reikia turėti teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dramos režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję teatro magistro, dramos režisierius kvalifikaciją, asmenys gali dirbti mėgėjų teatrų dramos režisieriais, vadovauti vaikų ir jaunimo studijoms, dirbti mokyklinio teatro vadovais, dirbti su vaikų, jaunimo ir suaugusių dramos kolektyvais kultūros centruose, jaunimo centruose, klubuose, taip pat valstybinėse, ir privačiose, nevyriausybinėse įstaigose, kitose teatrinę veiklą puoselėjančiose institucijose, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius dramos projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju