Mokymo programos
Teatro studijos
Valstybinis kodas: 621W41004
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji teatro magistrantūros, teatrologijos studijų programa skirta rengti teatro magistrus, teatrologus, teatro mokslininkus, analitikus ir ekspertus, gebančius taikyti teorines metodologines žinias ir mokslinio darbo įgūdžius praktinėje teatro meno reiškinių analizėje, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti ir vertinti teatro meno procesus bendrame kultūros ir humanitarinių mokslų kontekste.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems teatrologijos pagrindų, studijų programoje numatyti 2 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: lietuvių teatro istorija bei XX a. teatro ir režisūros istorija.
Būsimieji teatrologai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: mokslo darbo rašymo metodiką, teatrologinių tyrimų metodiką, dramos teksto analizę ir interpretaciją, aktoriaus kūrybos teoriją, performanso teoriją, semiotikos pagrindus, Lietuvos teatro dailę, Rytų teatro semantiką, kino filosofiją, kultūros komunikaciją ir kt., taikomuosius studijų dalykus: TV teoriją ir kritiką, šiuolaikinę medijų sistemą, pasaulio kultūros istorijos alternatyvas.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas teatro magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teatrologijos studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros studijų programose.
Teatrologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teatro magistrais, teatrologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju